Fotografiene
- bringer minnene tilbake år etter år -