Grete + Hendrik = Sant
Bryllupsfotografering i Fredrikstad

bryllupsfotograf_kine_bakke-4

Fotograf_Kine_Bakke-6-3

Fotograf_Kine_Bakke-6-4

Fotograf_Kine_Bakke-6