Fotografier er minner
- Fotografier viser fortiden til alle i fremtiden så vi ikke blir glemt -